55913310 - wild spring flowers in swedish forest

SNABBTEST

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i svenska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

 

Take the chance to find out your Swedish language skills. 

Below you find 3 different level tests containing of 5 questions each. Your result will be shown immediately after you finished each test.

182

Test i svenska nivå 1

Test in Swedish level 1

1 / 5

Vilken dialog är rätt?

Which dialogue is correct?

Question Image

2 / 5

Vilken mening är rätt?

Which sentence is correct?

Question Image

3 / 5

Vilken mening är rätt?

Which sentence is correct?

Question Image

4 / 5

Vilken mening är rätt?

Which sentence is correct?

Question Image

5 / 5

Vad betyder uttrycket "du måste ta i!"?

What does "du måste ta i" mean?

Question Image
60

Test i svenska nivå 2

 

1 / 5

Vad innebär uttrycket "vad har du för åsikt"?

Question Image

2 / 5

Vilken mening är rätt?

Question Image

3 / 5

Vilken mening är rätt?

Question Image

4 / 5

Vilken mening är rätt?

Question Image

5 / 5

Vad betyder "jag tycker samma som du"?

Question Image
88

Test i svenska nivå 3

 

1 / 5

Vilket alternativ är rätt?

Question Image

2 / 5

Vilken dialog är rätt?

Question Image

3 / 5

Vad betyder "se upp!"?

Question Image

4 / 5

Vilken mening är rätt?

Question Image

5 / 5

Vilket alternativ är rätt?

Question Image

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.

So, how did it go?

Would you like a detailed report on your language skills, you can send your contact details here.

You will get a test report and a proposal within 2 working days.

Read more about our testing procedures here.