55913310 - wild spring flowers in swedish forest

SNABBTEST

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i svenska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

 

Take the chance to find out your Swedish language skills. 

Below you find 3 different level tests containing of 5 questions each. Your result will be shown immediately after you finished each test.

1714

Test i svenska nivå 1

Test in Swedish level 1

1 / 5

Vilken mening är rätt?

Which sentence is correct?

2 / 5

Vilken mening är rätt?

Which sentence is correct?

3 / 5

Vilken dialog är rätt?

Which dialogue is correct?

4 / 5

Vilken dialog är rätt?

Which dialogue is correct?

5 / 5

Vilken mening är rätt?

Which sentence is correct?

820

Test i svenska nivå 2

 

1 / 5

Vilken mening är rätt?

2 / 5

Vilken mening är rätt?

3 / 5

Vad betyder uttrycket "det är en ful fisk"?

4 / 5

Vilken dialog är rätt?

5 / 5

Vilken dialog är rätt?

1072

Test i svenska nivå 3

 

1 / 5

Vilken mening är rätt?

2 / 5

Vilket uttryck är korrekt?

3 / 5

Vilken mening är rätt?

4 / 5

Vilken dialog är rätt?

5 / 5

Vilken mening är rätt?

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.

So, how did it go?

Would you like a detailed report on your language skills, you can send your contact details here.

You will get a test report and a proposal within 2 working days.

Read more about our testing procedures here.