SNABBTEST I ENGELSKA

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i engelska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

274

Test i engelska nivå 1

1 / 5

Vilken mening är korrekt?

2 / 5

Vad svarar du om någon frågar: "- Do you work on Sundays?"

3 / 5

Vilken mening är korrekt?

4 / 5

Vilken mening är korrekt?

5 / 5

Vilken mening är korrekt?

156

Test i engelska nivå 2

1 / 5

People ________ feeling appreciated.

2 / 5

It ________ in the newspaper that a unemployment is rising again.

3 / 5

I ________ a light lunch.

4 / 5

I have lived in Malmo ___________ 10 years.

5 / 5

That's John and that's Judith. This is ________ house.

174

Test i engelska nivå 3

1 / 5

If the decision ____ before he arrived, he would have been furious.

2 / 5

- Why do you object to ____? - He'll be an asset to the company.

3 / 5

- Thank you very much — I haven't been to ____ party for ages.

4 / 5

I benefited a great deal ____ taking that online training course.

5 / 5

- I’m afraid she’s still speaking to someone ___ the telephone

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.