SNABBTEST I ENGELSKA

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i engelska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

33

Test i engelska nivå 1

1 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

2 / 5

Vilket uttryck är korrekt?

Question Image

3 / 5

Vilket alternativ är rätt?

Question Image

4 / 5

Vilken dialog är korrekt?

Question Image

5 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

Question Image
30

Test i engelska nivå 2

1 / 5

John needs to _______ up very early in the morning.

Question Image

2 / 5

I ________ a light lunch.

Question Image

3 / 5

That's John and that's Judith. This is ________ house.

Question Image

4 / 5

Where did you ________ to school?

Question Image

5 / 5

She loves ________ at home at the weekend.

Question Image
45

Test i engelska nivå 3

1 / 5

I had no difficulty ___ their house although they had said that people often did.

Question Image

2 / 5

- Thank you very much — I haven't been to ____ party for ages.

Question Image

3 / 5

- No offence intended ___ I think you haven't understood the problem correctly.

Question Image

4 / 5

- If you can win his attention ____ for you

Question Image

5 / 5

I ___ rather you didn't tell my parents about this.

Question Image

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.