SNABBTEST I ENGELSKA

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i engelska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

120

Test i engelska nivå 1

1 / 5

Vad är korrekt svar om du får frågan: "- Where do you work?"

Question Image

2 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

Question Image

3 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

4 / 5

Vilket uttryck är korrekt?

Question Image

5 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image
69

Test i engelska nivå 2

1 / 5

Have you _____ this book? It’s amazing!

Question Image

2 / 5

____ going to the football match this evening. It’s just too difficult to get tickets.

Question Image

3 / 5

____ got a new mobile telephone from Amazon.

Question Image

4 / 5

That's John and that's Judith. This is ________ house.

Question Image

5 / 5

She loves ________ at home at the weekend.

Question Image
97

Test i engelska nivå 3

1 / 5

___ he should have spent all the weekend preparing for his test, he in fact just lay in bed watching videos.

Question Image

2 / 5

I benefited a great deal ____ taking that online training course.

Question Image

3 / 5

My daughter is planning to spend a year before university working in Australia, ____ seems to me to be a sensible idea.

Question Image

4 / 5

- Thank you very much — I haven't been to ____ party for ages.

Question Image

5 / 5

His grandfather often dozes ____ in front of the TV after dinner.

Question Image

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.