SNABBTEST I ENGELSKA

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i engelska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

83

Test i engelska nivå 1

1 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

2 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

Question Image

3 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

4 / 5

Vilket alternativ är rätt?

Question Image

5 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image
62

Test i engelska nivå 2

1 / 5

That's John and that's Judith. This is ________ house.

Question Image

2 / 5

She loves ________ at home at the weekend.

Question Image

3 / 5

____ going to the football match this evening. It’s just too difficult to get tickets.

Question Image

4 / 5

He doesn't ________ cycling.

Question Image

5 / 5

I have lived in Malmo ___________ 10 years.

Question Image
74

Test i engelska nivå 3

1 / 5

- Why do you object to ____? - He'll be an asset to the company.

Question Image

2 / 5

- If you can win his attention ____ for you

Question Image

3 / 5

I benefited a great deal ____ taking that online training course.

Question Image

4 / 5

I ___ rather you didn't tell my parents about this.

Question Image

5 / 5

- I’m afraid she’s still speaking to someone ___ the telephone

Question Image

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.