SNABBTEST I ENGELSKA

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i engelska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

54

Test i engelska nivå 1

1 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

Question Image

2 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

Question Image

3 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

4 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

5 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image
46

Test i engelska nivå 2

1 / 5

____ got a new mobile telephone from Amazon.

Question Image

2 / 5

John needs to _______ up very early in the morning.

Question Image

3 / 5

____ going to the football match this evening. It’s just too difficult to get tickets.

Question Image

4 / 5

She loves ________ at home at the weekend.

Question Image

5 / 5

Where ________ you last weekend?

Question Image
66

Test i engelska nivå 3

1 / 5

- This time next week I won't be in a stuffy office, ____ on a beach in Spain.

Question Image

2 / 5

My daughter is planning to spend a year before university working in Australia, ____ seems to me to be a sensible idea.

Question Image

3 / 5

- If you can win his attention ____ for you

Question Image

4 / 5

I had no difficulty ___ their house although they had said that people often did.

Question Image

5 / 5

I benefited a great deal ____ taking that online training course.

Question Image

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.