SNABBTEST I ENGELSKA

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i engelska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

234

Test i engelska nivå 1

1 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

2 / 5

Vad svarar du om någon frågar: "- Do you work on Sundays?"

3 / 5

Vilken mening är korrekt?

4 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

5 / 5

Vilken mening är korrekt?

123

Test i engelska nivå 2

1 / 5

John needs to _______ up very early in the morning.

2 / 5

She loves ________ at home at the weekend.

3 / 5

I have lived in Malmo ___________ 10 years.

4 / 5

Have you _____ this book? It’s amazing!

5 / 5

He doesn't ________ cycling.

141

Test i engelska nivå 3

1 / 5

- I’m afraid she’s still speaking to someone ___ the telephone

2 / 5

I ___ rather you didn't tell my parents about this.

3 / 5

My daughter is planning to spend a year before university working in Australia, ____ seems to me to be a sensible idea.

4 / 5

He escaped by ___.

5 / 5

We were at a disadvantage ____ that we did not have a very good knowledge of the language the others were using.

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.