SNABBTEST I ENGELSKA

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i engelska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

45

Test i engelska nivå 1

1 / 5

Vad är korrekt svar om du får frågan: "- Where do you work?"

Question Image

2 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

Question Image

3 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

4 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

5 / 5

Vilken dialog är korrekt?

Question Image
39

Test i engelska nivå 2

1 / 5

Where ________ you last weekend?

Question Image

2 / 5

John needs to _______ up very early in the morning.

Question Image

3 / 5

He doesn't ________ cycling.

Question Image

4 / 5

Have you _____ this book? It’s amazing!

Question Image

5 / 5

I ________ a light lunch.

Question Image
56

Test i engelska nivå 3

1 / 5

He escaped by ___.

Question Image

2 / 5

I had no difficulty ___ their house although they had said that people often did.

Question Image

3 / 5

If the decision ____ before he arrived, he would have been furious.

Question Image

4 / 5

- No offence intended ___ I think you haven't understood the problem correctly.

Question Image

5 / 5

___ he should have spent all the weekend preparing for his test, he in fact just lay in bed watching videos.

Question Image

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.