SNABBTEST I ENGELSKA

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i engelska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

50

Test i engelska nivå 1

1 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

2 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

3 / 5

Vilket alternativ är rätt?

Question Image

4 / 5

Vilken dialog är korrekt?

Question Image

5 / 5

Vilket uttryck är korrekt?

Question Image
43

Test i engelska nivå 2

1 / 5

I ________ a light lunch.

Question Image

2 / 5

Where did you ________ to school?

Question Image

3 / 5

I didn’t sleep well _______ night. I am tired today.

Question Image

4 / 5

I have lived in Malmo ___________ 10 years.

Question Image

5 / 5

John needs to _______ up very early in the morning.

Question Image
61

Test i engelska nivå 3

1 / 5

I had no difficulty ___ their house although they had said that people often did.

Question Image

2 / 5

___ he should have spent all the weekend preparing for his test, he in fact just lay in bed watching videos.

Question Image

3 / 5

- I’m afraid she’s still speaking to someone ___ the telephone

Question Image

4 / 5

I benefited a great deal ____ taking that online training course.

Question Image

5 / 5

He escaped by ___.

Question Image

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.