Språkutbildningar

SPRÅKUTBILDNINGAR

ComCults företagsinriktade språkutbildningar förbättrar dina kunskaper inom de områden som är relevanta för dig. Efter en nivåbedömningstest och behovsanalys skapar vi en skräddarsydd kurs för dig som vill läsa individuellt eller er som vill gå i företagsinterna grupputbildningar.

När vi sätter samman våra utbildningsförslag tar vi hänsyn till kundföretagets budget, deltagarnas utvecklingsmål och arbetsscheman.

skräddarsydda språkutbildningar

Våra kurser är till för alla som behöver lära sig och använda ett främmande språk och kunna använda det mer effektivt, både i arbetslivet och socialt. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller proffs - vi erbjuder utbildningar för deltagare på alla språknivåer. De inledande testerna visar var insatserna behöver göras.

Genom åren har vi utbildat personer i de flesta branscher och med olika yrkesroller. Här följer ett axplock av våra specialiteter:

  • HR, utbildning
  • Produktion, R&D
  • Projektledning
  • Finans, handel
  • Ledarskap & Strategi
  • Försäljning
  • Kundservice
  • IT
  • Logistik

VÅRA SPRÅK

Vi erbjuder språkutbildningsprogram i alla moderna språk.

Just nu är de mest populära språken svenska, engelska, tyska,  kinesiska (mandarin) och franska.

språkutbildningar - alla språk

 

Berätta för oss vilket språk du behöver hjälp med!

SPRÅKUTBILDNINGS-

PROCESSEN

Vår utbildningsprocess är gjord för att skapa en modell där våra kunder har möjlighet att sträva mot sina språkliga målsättningar. För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi en process i sex steg:

Steg 1: Behovsanalys

Steg 2: Skriftlig och muntlig test

Steg 3: Planering

Steg 4: Skräddarsydd språkutbildning

Steg 5: Rapportering

Steg 6: Uppföljning och feedback