Svenska i Sverige

SVENSKA I SVERIGE

Specialdesignade och trovärdiga utbildningsprogram tillsammans med engagerade och erfarna utbildare bidrar till att vi arbetat upp ett rykte som ett av södra Sveriges ledande språkutbildningsföretag.

 

svenska - learn Swedish

 

INVENTERING

För att kunna erbjuda en effektiv språkutbildning börjar vi med en detaljerad och omfattande behovsanalys. Under intervjun får läraren och kunden möjlighet att diskutera behov, målsättningar och kursplaner.

 

svenska - individuell utbildning

Vi vill att våra kunder ska kunna fungera effektivt, både i en svensktalande miljö och i det svenska samhället. Det spelar ingen roll vilken språklig nivå våra kunder har, vi möter alla behov utifrån de förutsättningar som finns.

Genom åren har vi haft en betydande och aktiv roll i många svenska företag som tagit emot utländsk arbetskraft och vi har en mycket stor erfarenhet inom de flesta företagsinriktningar. Detta gör att vi kan erbjuda de verktyg våra kunder behöver för att få en fullgod inblick i svensk företagskultur.

 

VÅRA UTBILDNINGAR

Vi erbjuder allt från intensivveckor till kurser med mer flexibelt schema, eller med en kombination av båda. Ofta är dessa utbildningar individuella men om ni har flera utländska personer hos er som har samma utgångsnivå och behov är vi glada att kunna hålla våra kurser för företagsinterna smågrupper.

 

svenska - grupputbildning

 

KURSINNEHÅLL

Våra kursplaner innehåller bland annat svenskt basordförråd och grammatik; allmän och affärsrelaterad kommunikationsträning; svenska i sociala sammanhang; telefonsvenska; mötessvenska; presentationer; samt hör- och läsförståelse.

 

svenska - vitsippor och flagga

 

Beställ vår kursplan för nybörjare.

Kontakta oss för mer information om våra utbildningar i svenska.