Cross Culture

CROSS CULTURE

ComCult AB samarbetar med Richard Lewis Communications (RLC), en av världens mest erfarna och framgångsrika aktörer inom Cross Culture.

 

RLC har arbetat med coachning och utbildningar i Cross Culture sedan 1955 och har genom åren samarbetat med drygt 750 multinationella företag från mer än 60 länder.

RLC tillhandahålls både konsultationer och kurser som ger praktiska lösningar i de utmanande multikulturella miljöer vi möter dagligen.

Cross Culture competence - better understanding

 

KOMBINATIONSUTBILDNINGAR

ComCult AB och RLC har genom åren arbetat fram en metod för att väva samman språk, kommunikation och Cross Culture i en och samma utbildning. Dessa kurser har lett till ökade framgångar för våra kundföretag som finns på den internationella arenan.

Kontakta oss  för mer information om våra kombinationsutbildningar.

 

THE LEWIS MODEL

Vi använder RLC’s egen akademiskt verifierade modell, the Lewis Model, som bas i seminarier, individuella utbildningar eller distanskurser. Med hjälp av modellen blir det lättare att förstå och kommunicera över kulturgränserna

Cross Culture - the Lewis Model

Se RLC’s demonstrationsvideo och besök deras separata hemsida för att lära mer om modellen och RLC’s unika utbildningsverktyg on-line.

 

SEMINARIER/WORKSHOPS

Här följer ett axplock av typiska kursteman som vi erbjuder:

  • Hur den nationella kulturen kan påverka om ni lyckas eller inte med företagets strategi
  • När kulturer krockar – interkulturella frågor i samband med globalisering
  • Internationell projektstyrning – kulturella frågor och skillnader
  • Kina - ny affärspartner
  • ”the BRICS” – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika - hur planerar man affärsmöten med dem?
  • Att hålla tal inför en multikulturell publik samt mediaträning
  • Cross Culture-kommunikation och övertalning
  • Presentationer över kulturgränser
  • Förhandlingar över kulturgränser

Cross Culture - global network

Ta reda på mer om våra unika utbildningsprogram.