Projektledning

INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING

Internationell projektledning kräver nytänkande! Det är otroligt inspirerande att leda internationella team och det kan leda till fantastiska resultat - om företagets organisationsstrategi genomförs på rätt sätt.

I din roll som projektledare ska du kunna hantera och övervinna både tekniska och mänskliga hinder för att lyckas!

Leading International Projects är ett 2-dagars seminarium för dig som behöver utveckla dina kunskaper i projektledning på ett effektivt sätt. Under seminariet går vi igenom huvudpunkterna för att dina internationella projekt ska bli framgångsrika. Du får med dig information och verktyg för att kunna hantera utmaningarna i den miljö du befinner dig i för att uppnå maximalt resultat.

internationell projektledning

KURSINNEHÅLL

 

Detta är en del av kursinnehållet:

  • Vilka utmaningar möts du av i internationella projekt?
  • Hantera din och deltagarnas osäkerhet
  • Tips på hur du blir mer smidig i en internationell miljö
  • Hur lyckas du få ett effektivt internationellt teamwork?
  • Hur känner du igen och hanterar konflikter i projektet? Utan denna kunskap kan internationella projekt gå under...
  • Vad är god praxis för att arbeta med en organisation som är geografiskt utspridd?
  • Hur skapar du en modell som är baserad på tydlig, coaching-baserad feedback?

Kursen är en mix av teori och rollspel som skapar en fantastisk dynamik under de 2 kursdagarna.

Läs mer om våra kurser i internationell projektledning här.

PROJEKTLEDAREN

 

Vi samarbetar med Bob Dignen från York Associates i Storbritannien. Bob har arbetat med internationell kommunikation i mer än 25 år och har fantastiska referenser från sina kunder.

Han har specialiserat sig på seminarier som stöttar internationella projektledare och team. Bland hans erfarenheter hittar du även mångårig coachning på företag i Europa, USA, Asien och Mellanöstern.

Bob ger även föreläsningar på universitetet i Reykjavik i programmet ”Master of Project Management” och han handleder examensavhandlingar i områden som berör internationellt projektledarskap.

 

Kontakta oss för mer information om internationell projektledning.