SNABBTEST I ENGELSKA

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i engelska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

46

Test i engelska nivå 1

1 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

2 / 5

Vilket alternativ är rätt?

Question Image

3 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

Question Image

4 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

Question Image

5 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image
40

Test i engelska nivå 2

1 / 5

Where ________ you last weekend?

Question Image

2 / 5

Have you _____ this book? It’s amazing!

Question Image

3 / 5

I have lived in Malmo ___________ 10 years.

Question Image

4 / 5

John needs to _______ up very early in the morning.

Question Image

5 / 5

____ got a new mobile telephone from Amazon.

Question Image
57

Test i engelska nivå 3

1 / 5

- If you can win his attention ____ for you

Question Image

2 / 5

- Thank you very much — I haven't been to ____ party for ages.

Question Image

3 / 5

I benefited a great deal ____ taking that online training course.

Question Image

4 / 5

He escaped by ___.

Question Image

5 / 5

I ___ rather you didn't tell my parents about this.

Question Image

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.