SNABBTEST I ENGELSKA

Nu har du chansen att få ett snabbt svar på vad du kan i engelska språket.

Här ser du 3 olika nivåtester med 5 frågor på varje nivå. Du får svar direkt efter att du slutfört varje nivåtest.

54

Test i engelska nivå 1

1 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

2 / 5

Vilket alternativ är rätt?

Question Image

3 / 5

Vilket alternativ är korrekt?

Question Image

4 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image

5 / 5

Vilken mening är korrekt?

Question Image
46

Test i engelska nivå 2

1 / 5

____ going to the football match this evening. It’s just too difficult to get tickets.

Question Image

2 / 5

John needs to _______ up very early in the morning.

Question Image

3 / 5

He doesn't ________ cycling.

Question Image

4 / 5

It ________ in the newspaper that a unemployment is rising again.

Question Image

5 / 5

I have lived in Malmo ___________ 10 years.

Question Image
66

Test i engelska nivå 3

1 / 5

He escaped by ___.

Question Image

2 / 5

His grandfather often dozes ____ in front of the TV after dinner.

Question Image

3 / 5

I ___ rather you didn't tell my parents about this.

Question Image

4 / 5

- I’m afraid she’s still speaking to someone ___ the telephone

Question Image

5 / 5

My daughter is planning to spend a year before university working in Australia, ____ seems to me to be a sensible idea.

Question Image

Hur gick det?

Vill du få en mer detaljerad rapport om dina språkkunskaper så kan du anmäla dig för att göra en komplett språktest här.

Inom 2 arbetsdagar får du ditt testresultat och en offert som är kopplad till resultatet.

Läs mer om hur våra språktester går till här.